W 50-lecie „Przeglądowej mapy geologicznej Ziem Polskich” Józefa Grzybowskiego

Henryk Świdziński

Abstract


Cinquantieme anniversaire „de la carte géologique générale de la région polonaise” pae Józef Grzybowski

Omówiono znaczenie dla nauki polskiej publikacji Józefa Grzybowskiego z r. 1912.

Full Text:

PDF