W pięćdziesiątą rocznicę utworzenia Pracowni Paleontologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Franciszek Bieda

Abstract


Cinquantieme anniversaire du Laboratoire de Paléontologie á l’Universite des Jagellons

Przedstawiono historię Pracowni Paleontologicznej UJ, ten zakład naukowy obecnie należy do AGH.

Full Text:

PDF