O deluwialnych utworach serpentynitów z okolicy Szklar na Dolnym Śląsku

Tadeusz Birecki

Abstract


On the deluvial serpentinite regolith in the Szklary region - Lower Silesia

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych w latach 1958 — 1961 autor doszedł do wniosku, że wokół masywu serpentynitowego okolic Szklar oprócz znanych dotychczas utworów eluwialnych istnieją także utwory typu deluwialnego, które lokują się na obniżonych, peryferycznych partiach serpentynitów lub na obrzeżających serpentynity łupkach krystalicznych.

Full Text:

PDF