Pierwiastki śladowe w popiołach asfaltytów i lignitów

Antoni Gaweł

Abstract


Trace elements in ashes of asphaltites and of carbonized woods and lignites

Oznaczono pierwiastki śladowe w popiele asfaltytu z warstw krośnieńskich (oligocen) dla porównania z podobnymi oznaczeniami dla ropy z tego samego poziomu, wykonanymi przez J. Złotnicką. Oznaczono pierwiastki śladowe w uwęglonym drewnie górnotortońskim i w asfaltycie wypełniającym szczeliny tego drewna. Stwierdzono zmniejszanie się ilości pierwiastków śladowych podczas przeobrażania się drewna w utwory bardziej uwęglone (drewno — asfaltyt, ropa — asfaltyt). Zbadano zachowanie się pierwiastków śladowych w drewnach o różnym stopniu uwęglenia i różnego wieku geologicznego.

Full Text:

PDF