Pstre margle rotaliporowe w skałce pereczyńskiej w pasie skałkowym na Rusi Zakarpackiej (ZSRR)

Janina Liszkowa, Wiesław Nowak

Abstract


Autorzy podają wiadomość o stwierdzeniu pstrych margli rotaliporowych (wyższy cenoman — najniższy turon) w strefie występowania margli puchowskich w okolicach Pereczyna. Przedtem stwierdzono tutaj alb-cenoman i santon-mastrycht rozwinięte w podobnym typie facjalnym. Przypuszcza się zatem, że w strefie tej trwał bez przerwy jeden typ sedymentacji od albu po górny senon.

Full Text:

PDF