Otwornice z rodzaju Thalmannammina i Plectorecurvoides w dolnej kredzie Karpat fliszowych

Stanisław Geroch

Abstract


Thalmannammina and Plectorecurvoides (Foraminifera) in the Lower Cretaceous of the Flysch Carpathians

Zaproponowano rozszerzenie definicji rodzaju Thalmannammina (Pokorny 1951) oraz podkreślono związek między Thalmannammina i Plectorecurvoides. Podano sposób ilustrowania układu komór w spirali tych otwornic należących do rodziny Lituolidae. Opisano dwa nowe gatunki Thalmannammina neocomiensis n. sp. i Plectorecuwoides irregularis n. sp.

This paper describes 3 species of the foraminiferal Family Lituolidae: a) Thalmannammina neocomiensis n. sp. b) Plectorecurvoides irregularis n. sp. c) Plectorecurvoides alternans Noth A new diagnosis of the genus Thalmannammina has been proposed and connections between Thalmannammina and Plectorecurvoides have been shown. An attempt has been made to illustrate the coiling of above mentioned genera.

Full Text:

PDF