Umbellina przewodni rodzaj otwornic w dewonie Gór Świętokrzyskich

Helena Ozonkowa

Abstract


The genus Umbellina - an index fossil in the Devonian of the Holy Cross Mts.

Autorka stwierdziła w dewońskich wapieniach w południowo-wschodniej części Gór Świętokrzyskich występowanie mikroorganizmów z rodzaju Umbellina (Maslov). Oznaczono trzy gatunki Umbellina bella (Maslov) oraz dwa nowe U. polonica n. sp. i U. sanctacrucensis n. sp. Stwierdzono, iż organizmy te stanowią główny składnik skałotwórczy w cienkiej do 20 cm miąższości warstewce wapienia, którą traktować należy jako precyzyjny poziom przewodni w środkowym żywecie wschodniej części synklinorium kielecko-łagowskiego.

The author stated the presence of microorganisms belonging to the genus Umbellina (Maslov) in Devonian limestones of the south-eastern part of the Holy Cross Mts. Three species have been determined: Umbellina bella (Maslov), Umbellina polonica n. sp., and Umbellina sanctacrucensis n. sp. The described forms are the chief components of a thin bed of limestone, which constitutes therefore a precise key bed in the Middle Givetian of the eastern part of the Kielce-Łagów synclinorium.

Full Text:

PDF