Analiza petrograficzna lessu z Tiodz-Go (rejon Si-Min, prowincja Szan-Si, Chiny)

Andrzej Oberc

Abstract


Petrographic analyses of loess from Tiotdz-Go (Si-Min, Szan-Si, China)

Opracowano petrograficznie profil złożony z 4 prób czwartorzędowego lessu malarskiego z miejscowości Tiotdz-Go (40 km na S od Tai-Juań, prowincja Szan-Si, Chiny). Wyniki analiz składu granulometrycznego wskazują, że średnie wielkości ziarn badanego lessu są nieco niższe od średnich lessów polskich. Zawartość minerałów ciężkich jest wyższa niż w skałach osadowych fliszu Karpat. Średnica ziarn ciężkich minerałów jest większa od średnicy ziarn frakcji skaleniowo-kwarcowej lessu. Na tej podstawie autor wnioskuje, że pył lessowy bezpośrednio po osadzeniu był niszczony i przemieszczany przez wiatry. Skład procentowy zespołu ciężkich minerałów w lessie chińskim jest nieco inny niż w lessach polskich. Wyniki analiz chemicznych, termicznych wagowyoh, termicznych różnicowych (DTA) wykazują, że less malański zawiera więcej kaolinitu, mniej piasku i podobne ilości montmorillonitu, kalcytu i substancji organicznej jak lessy polskie.

Four samples of loess collected in Tiotdz-Go (China) were studied and compared with similar studies from Poland. Mechanical analyses show that the average grain-size of Tiotdz-Go loess is somewhat lower than that of the Polish samples. Variations were also noted in the percentage of heavy minerals. Chemical analyses indicate that the China samples differ in having more kaolinite and less sand as compared with the Polish loess. In the heavy fraction the diameters of grains are larger than those in the light one. This is supposed to be a result of winnowing action exerted upon deposited loess.

Full Text:

PDF