Górnoeoceńska fauna z Bukowca

Wilhelm Krach, Stanisław Liszka

Abstract


Upper-Eocene fauna from Bukowiec (Polish Eastern Carpathians)

W pracy podano opis i ilustrację fauny z łupków i wapieni tkwiących jako bloki osuwiskowe w serii menilitowej odsłoniętej w Bukowcu. Fauna jest brakiczna wieku górnoeoceńskiego. Zarówno, łuipki jak i wapienie osadziły się pierwotnie w tym samym basenie sedymentacyjnym.

This paper describes and illustrates a fauna from shales and limestones which occur as slip-blocks in the Menilite series exposed in Bukowiec. The fossils yielded by these rocks are brackish water forms of Upper Eocene age. Both shales and limestones were originally deposited in the same sedimentary basin.

Full Text:

PDF