Analiza minerałów ciężkich w najmłodszych osadach sieci rzecznej Tatr Zachodnich

Maria Krysowska

Abstract


An analysis of heavy minerals in Recent fluvial sediments in the Wesetrn Tatra Mts

Minerały ciężkie wydzielone ze skał osadowych Ziem Polskich służyły do określania pewnych zazwyczaj hipotetycznych paleaprawincji petrograficznych zasilających zbiorniki sedymentacyjne. Studium minerałów ciężkich z osadów i zwietrzelin znajdujących się w źródłowych potokach Czarnego Dunajca w obrębie Tatr jest próbą ustalenia bezpośredniego związku pomiędzy składem tych minerałów a otaczającą skałą macierzystą. W wyniku tych badań przekonano się, że współczesne wietrzenie w obrębie skał krystalicznych niszczy przede wszystkim łupki metamorficzne mniej lub więcej zgranityzowane. W obrębie skał osadowych obserwuje się dostarczanie do utworów rzecznych niektórych ciężkich minerałów węglanowych, wytrzymujących dość odległy transport. W utworach rzecznych nieco starszych wchodzących w skład moreny na Wyżniej Hali Chochołowskiej minerały ciężkie dowodzą zwietrzenia granitów.

The analysis of heavy minerals in Recent fluvial sediments of the uppermost course of the Czamyi Dunajec river, and of some of its tributaries, was carried out in order to establish the relation between the heavy minerals assemblages and the bed-rock. The investigations described proved that recent weathering of the crystalline rooks of the Tatra Mts affects chiefly the crystalline shist more or less granitised. Carbonate minerals) resisting to a comparatively long transportation are yielded to the fluvial sediments by sedimentary rocks of the Tatra Mts. The heavy minerals assemblage found in Pleistocene moraines indicate a strong, weathering of granites.

Full Text:

PDF