O niektórych sedymentacyjnych strukturach fliszu karpackiego

Marian Książkiewicz

Abstract


W ostatnich kilku latach prace Radomskiego (1958), Dżułyńskiego i Ślączki (1959) oraz Birkenmajera (1958) przyniosły wiele nowych spostrzeżeń nad strukturami sedymentacyjnymi, rozwiniętymi na powierzchniach ławic piaskowców fliszowych, pomnażając wybitnie to, co opisali autorzy zagraniczni z innych obszarów fliszowych (Grossheim 1946, Wassojewicz 1951, Kuenen 1957 itd.). Do tych spostrzeżeń pragnę dorzucić kilka własnych obserwacji nad niektórymi strukturami dolnych powierzchni ławic fliszowych.

Full Text:

PDF