Ammonites, Nautiloids and Daonelles from the upper Subtatric Triassic in the Tatra Mts.

Zbigniew Kotański

Abstract


Amonity, łodziki i daonelle z triasu płaszczowiny reglowej górnej w Tatrach

Full Text:

PDF