Uwagi o wynikach nowych badań nad tektoniką Tatr

Stanisław Sokołowski

Abstract


Remarks of the new researches on the tectonic in the Tatra Mts

W referacie o tektonice Tatr, przygotowanym na sesję inauguracyjną XXXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego zwrócono główną uwagę na ich współczesną budowę. W gmachu tektonicznym tatrzańskim wyróżniono trzy elementy strukturalne: jednostkę wierchową, jednostkę reglową i paleogen Podhala. Jednostkę wierchową podzielono na grupę trzonową składającą się z trzonu krystalicznego i jego osłony osadowej oraz płaszczowinową, zbudowaną z fałdów mezozoicznych i ich jąder krystalicznych. W płaszczowinie reglowej dolnej, odpowiadającej płaszczowinie Kriżnej na Słowacji, wydzielono dwie główne dygi tac je zwane przez innych autorów fałdami, płaszczowinami drugorzędnymi lub płaszczowi nami. Do płaszczowiny reglowej górnej, zwanej też płaszczowiną Choczu, należą niewątpliwie dwa pasma wapienne Bramy Kantaka i Kończystej Turni oraz w całości lub częściowo masy triasowe Furkaski i Korycisk. Paleogen spoczywający na nierównej powierzchni utworów reglowych pocięty jest wielokrotnie uskokami.

Full Text:

PDF