Otwornice z łupków czarnorzeckich wschodniej części jednostki śląskiej

Henryk Jurkiewicz

Abstract


Foraminifera in the Czarnorzeki-shales in the eastern part of the Silesian Unit (Carpathians)

Autor zestawia około 50 gatunków otwornic (tabela 1) z dwu zespołów mikrofauny, występujących w łupkach czarnorzeckich. Na podstawie obecności gatunków: Trochamminoides irregularis White, Spiroplectamina cf. biformis (Jones et Parker) , Nodellum velascoense (Cushman) , Rzehakina epigona (Rzehak) oraz nieobecności gatunków przewodnich dla górnej kredy przyjmuje autor dla łupków czarnorzeckich wiek paleoceński. Opisano nową formę otwornic Glomospira grzybowskii n.sp.

Full Text:

PDF | Supplementary files