Małżoraczki dolnokredowe z Wąwału koło Tomaszowa Mazowieckiego

Jerzy Małecki

Abstract


Ostracodes du Crétacé inférieur de la localité Wąwał pres de Tomaszów Mazowiecki

Autor podaje oznaczenia małżoraczków z waląnżynu Wąwału koło Tomaszowa Maz. Stwierdził obecność 17 gatunków w tym 1 n. sp., następnie przeprowadza porównanie tej fauny z fauną małżoraczków podaną w pracy (PI. XVI — XVIII et 3 fig.) J. Sztejn z 1957.

L’auteur presente la determination des Ostracodes du Valanginien de la localite Wąwał pres de Tomaszów Mazowiecki. II a constate la presence de 17 especes y compris 1 n. sp. et il compare cette faune avec celle d’Ostracodes presentee par J. Sztejn, 1957.

Full Text:

PDF | Supplementary files