Impact-induced dendritic ridges in soft sediments

Stanisław Dżułyński, Gerald L. Shideler, Andrzej Ślączka

Abstract


Struktury deformacyjne na powierzchniach hieroglifów uderzeniowych

Podłużne grzbiety konwekcyjne powstają najczęściej w ruchomych układach (b, a), czyli w układach o niestatecznym uwarstwieniu gęstościowym (por. Anketell et al. 1970). Bezpośrednią przyczyną ich powstawania jest jednak wzajemne przenikanie się dwu nie mieszających się ze sobą ośrodków o różnej lepkości kinematycznej. Grzbiety konwekcyjne mogą zatem tworzyć się również w układach (a, b), jeśli np. warstwa a zostanie przyciśnięta do podścielającej ją warstwy b pod wpływem dodatkowego obciążenia. Deformacje tego rodzaju, powstałe wyłącznie w drodze mechanicznej, zostały uzyskane doświadczalnie (Anketell et al. 1970, p. 18). Naturalnym odpowiednikiem tych deformacji są struktury widoczne na powierzchniach hieroglifów uderzeniowych (Tabl. XXXIII—XXXIV, fig. 1). Przyczyną powstania grzbietów konwekcyjnych było, w tym przypadku, wciśnięcie warstewki a w podścielającą ją warstewkę b przez uderzający o dno krąg rybi. Wciśnięciu towarzyszyło nieznaczne przesunięcie poziome (fig. 1), co spowodowało chwilowe utworzenie się układu ruchomego.

Full Text:

PDF