Tabela stratygraficzna plejstoceńskich flor Polski

Andrzej Środoń

Abstract


Stratigraphic table of the Pleistocene floras of Poland

Główną treścią pracy jest Tabela zawierająca 97 stanowisk flor plejstoceńskich z terytorium Polski, włączonych na podstawie wyników badań, paleobotanicznych w jeden schemat stratygraficzny. Praca zawiera poza tym rewizję dotychczasowych poglądów na stratygrafię paru stanowisk flor kopalnych oraz krótką charakterystykę roślinności i klimatu słownych okresów młodszego plejstocenu w Polsce.

The paper includes as its main part a table representing 97 sites of the Pleistocene floras of Poland set up in one stratigrajphic scheme on the basis of the results of paiaeobotanical research. It also submits a revision of the stratigraphy of some localities of the fossil floras and a short glance at the vegetation and climate in the main periods of the Pleistocene in Poland.

Full Text:

PDF