Geneza i wiek „serii witowskiej”

Ryszard Gradziński, Rafał Unrug

Abstract


Origin and age of the „Witów series” near Cracow

Żwiry tzw. „serii witowskiej” uważane do tej pory za morskie osady miocenu bądź preglacjalne osady rzeczne zostały przez autorów zaliczone do plejstocenu. W żwirach tych, składających się głównie z otoczaków, piaskowców fliszu karpackiego, autorowie znaleźli bardzo rzadkie otoczaki skał północnych. Według opinii autorów plawistanie „serii witowskiej” związane jest z interstadiałem zlodowacenia krakowskiego.

The gravels of the „Witów series” have been considered until now as either marine Miocene deposits, or as pre-glacial fluvial sediments. The authors determine the „Wiitów series” as Pleistocene fluvial deposits, which were formed during an interstadial phase of the Cracovian glaciation.

Full Text:

PDF