Osady górnokredowe w Nowej Cerekwi koło Głubczyc

Stefan Alexandrowicz

Abstract


Les sédiments du Crétacé supérieur a Nowa Cerekwia pres de Głubczyce

Autor podaje charakterystykę zespołu otwomic występującego w ilasto-marglistych osadach górnej kredy, które odsłaniają się w podłożu bazaltu w kamieniołomie w Nowej Cerekwi. Osady te zostały zaliczone do koniaku (ew. do górnego turonu) jako odpowiedniki warstw brzezeńskich kredy czeskiej. Szczególną uwagę zwrócono na otwornice z rodzaju Globotruncana Cush, jako mające znaczenie przy rozwiązywaniu zagadnień paleogeograficznych górnej kredy.

L’auteur presente une caracteristique de l’association des Foraminiferes des Formations argilo-marneuses du Cretace siuperieur, visibles dans la base du basalte dans la carriere a Nowa Cerekwia pres de Głubczyce. Les sediments sont attribues au Coniacien. Il est possible pu’on a faire aussi avec le Touronien superieur. La serie equivaut a la serie des couches de Brezen dans le Cretace tcheque. On a consacre une attention plus minutieuse aux Foraminiferes du genre Globotruncana Cushman, vu que les especes de ce genre ont une valeur pour les recherches de la paleogeographie diu Cretace superieur.

Full Text:

PDF