Minerały ciężkie dolnej i środkowej kredy w Pienińskim Pasie Skałkowym

Jan Łoziński

Abstract


Les minéraux lourds des gres du Crétacé inférieur et moyen dans les Klippes des Pieniny

Z piaskowców neokomu górnego i turonu fliszowego w pienińskim pasie skałkowym wydzielono i oznaczono minerały ciężkie. Zespoły zbadanych minerałów obejmują: cyrkon, rutyl, turmalin, granat, anataz, muskowit oraz piryt z charakterystyczną przewagą cyrkonu. Ponadto wśród granatów stwierdzono obecność melanitu.

Full Text:

PDF