O nowym stanowisku skrzemieniałych pni w karbonie górnym niecki śród sudeckiej

Kazimierz Dziedzic

Abstract


On a new occurrence of silicified trunks in the Upper Carboniferous of the Intrasudetic Basin

W artykule opisano znalezisko skrzemiemałych pni drzewnych zachowanych w warstwach żaclerskieh (westfal) rejonu noworudzkiego. Pnie jak i ich odłamy będąc w stadium mniej lub bardziej zaawansowanego gnicia zostały przytransportowane na obszar akumulacji, gdzie nastąpiła sylifikacja. Na podstawie składu zlepieńca i orientacji otoczaków autor wnosi o pochodzeniu materiału skalnego z obszarów rozciągających się po południowej sttfonie zbiornika sedymentacyjnego. Z obszarów tych znoszone był najprawdopodobniej także pnie drzewne.

The author describes a new occurrence of allochthonous fossilized trunks in the upper part of the Zaclar Beds (Westphalian) of the Intrasudetic Basin.

Full Text:

PDF