O wykształceniu litologicznym wapieni górnojurajskich na południe od Chęcin

Czesław Peszat, Maria Moroz-Kopczyńska

Abstract


The lithological development of the Upper Jurassic limestone south of Chęciny

Autorzy podają wyniki badań nad utworami górnojurajskimi terenu położonego na południe od stacji kolejowej Chęciny. W pracy podano opisy litologiczne serii zawartej pomiędzy kelowejem a kimerydem. Największe bogactwo typów strukturalnych wapiani obserwuje się w obrębie astartu i kimerydu. Zwigzane jest to ze zmianami paleogeograficznymi, które doprowadziły do spłycenia zbiornika sedymentacyjnego, w którym burzliwe i ciepłe morze osadzało serie wapieni detrytycznych oraz oolitowych. Charakterystycznymi utworami astartu są wapienie rafowe, których nie obserwuje się w obrębie innych pięter. Zmiany w zawartości materiału terrygenicznego jak również chemizm poszczególnych typów litologicznych scharakteryzowano analizami chemicznymi.

The authors present the results of investigations of Upper Jurassic rocks cropping out south of Chęciny (The Holy Cross Mts.). The descriptions of lithology of a series ranging from the Call wian to the Kimmeridgian is given. The greatest diversity of litholog c types of limestones is observed in the Astartian and Kimmeridgian. This is due to changes in palasogeography, which led to the formation of a shallow sedimentary basin in which datritic and oolitic limestones were deposited in warm and agitated water. The Astartian is characterised by the presence of reef limestones which do rot occur in otver stages. Changes in clastics content, and the composition of different lithological types of limestones are characterised by chemical analyses.

Full Text:

PDF