O piaskach bogucickich

Kamila Skoczylas-Ciszewska, Marcin Kolasa

Abstract


The Bogucice sands

Autorzy zajęli się charakterystyką piasków bogucickich, a dla porównania zbadali kilka próbek równowiekowych piasków ilasto-piaszczystej facji grabowieckiej. Opisali odsłonięcia, dali opis petrograficzny piasków i zajęli się szczegółowo ich uziarnieniem. Na podstawie zebranego materiału ustalili warunki sedymentacji i doszli do wniosku, że piaski bogucickie zawdzięczają swoje wykształcenie prawdopodobnie piaskowcom isteibniańskim, natomiast na genezę warstw grabowieckich miał w pierwszym rzędzie wpływ mechanizm sedymentacji. Na zakończenie autorzy oanówili możliwości wykorzystania przemysłowego badanych piasków.

The authors are describing the Bogucice sands (Sub-Carpathian Miocene). Descriptions of outcrops, and a petrographic description of the sands are given in the paper, as well as a detailed mechanical analysis of the sands. For comparison some samples cf sands cf the Grabowiec beds have been also analysed. The authors describe the sedimentation cf the Bogucice sands and states that the probable source rock of the Bogucice sands were the Istebna Beds (Upper Cretaceous of the Carpathian Flysch). The facial development of the Grabowiec Beds was very strongly influenced by the sedimentary environment. The paper contain also remarks on the economic value of the Bogucice sands.

Full Text:

PDF