Mszywioły tortońskie z Gliwic Starych

Jerzy Małecki

Abstract


Bryozoaires tortoniennes de Gliwice Stare (Haute Silésie)

Autor zebrał i opisał mszywioły z tortońskich iłów odsłoniętych w cegielni w Gliwicach Starych na Górnym Śląsku i znaleziony tu zespół porównał ze znanymi faunami mszywiołów z Banczyna, Brzeźnicy, Wieliczki a także z zespołem mszywidłów z piasków heterosteginowych.

L’auteur a collectionne et decrit les Bryozoaires provenant des argiles tortoniennes decouvertes dans une briqueterie de Gliwice Stare (Haute-Silesie). II a compare cette association avec celles des autres regions de Pologne (localites: Benczyn, Brzeźnica, Wieliczka) ainsi qu’avec l’association provenant des sables a Heterostegines.

Full Text:

PDF