Otwomice dolnego karbonu z Głuchówek

Stanisław Liszka

Abstract


Culm - Foraminifera from Głuchówki near Cracow

Autor opisuje mikrofaunę z łupków kulmowych okolic Krakowa, zaliczonych na podstawie oznaczonej makrofauny do najwyższego wizenu.

The author describes the microfauna found in Culm shales of Upper Visean age cropping out in the vicinity of Cracow. The age of these shales has been determined on the basis of macrofauna.

Full Text:

PDF