Metasomatoza „melafirów” permskich ze Świerków na Dolnym Śląsku

Helena Dziedzicowa

Abstract


Metasomatosis of the Permian „melaphyres” from Świerki (Lowr Silesia)

W Świerkach w rejonie Wałbrzycha na Dolnym Śląsku występują zasadowe skały ekstruzywne związane z wulkanizmem permskim, które autorzy niemieccy nazwali „melafirami”. Po większej części są to skały w dużym stopniu przeobrażone, co się ujawnia zarówno w składzie mineralnym, jak i chemicznym. L. Milch i G. Alaschewski (1927) zmiany te przypisywali wietrzeniu. Obecne badania wykazały, że są to skały spilitowe. Występują one w wyższych częściach pokrywy, podścielone nie zmienionymi dolerytami kwarcowymi. Genezę spilitów wiąże autorka z procesem endogenicznej metasomatozy, której główną przyczyną było większe nagromadzenie się składników lotnych w wyższych częściach ekstruzji. Podano dziewięć nowych analiz chemicznych.

In „melaphyre” cover at Świerki near Wałbrzych (Lower Silesia) the occurrence of quartz dolerites and spilites has been observed. The genesis of spilites is connected with the process of endogenetic metasomatism which was caused by a larger accumulation of volatile components in the upper part of the extrusion.

Full Text:

PDF