Vertikale Reichweite von Megasporentypen im Karbon des Bassin du Nord

Jan Zerndt

Abstract


Pionowy zasięg megaspor w karbonie Bassin du Nord

Po sprostowaniu wyników badań Sahabiego [2] nad megasporami z karbonu Bassin du Nord oraz uzupełnieniu ich własnymi spostrzeżeniami udało się wykazać, że w Bassin du Nord występują jedynie megaspory, opisane już z karbonu Polski. Są to typy 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 24, 37, 44. Spośród megaspor, które występują w westfalu w Polsce, nie zostały dotychczas wykazane w Bassin du Nord typy 25, 30, 31 co zapewne tłumaczy się przeoczeniem przynajmniej dwóch z pośród nich. Następnie okazuje się, że istnieje zasadnicza zgodność w pionowym zasięgu zespołów megaspor w Bassin du Nord z takim zasięgiem z megaspor z westfalu Polski oraz innych zagłębi węglowych. Tym samym została rozszerzona i pogłębiona przydatność megaspor do celów stratygraficznych.

Full Text:

PDF