Cendres volcaniques tombées en Avril 1932 a Buenos Aires

Stefan Kreutz, M. Jurek

Abstract


Pył wulkaniczny opadły w kwietniu 1932 w Buenos Aires

W pracy niniejszej podajemy wyniki badania pyłu wulkanicznego w Buenos Aires, pochodzącego z wybuchu wulkanów chilijskich w kwietniu 1932 r.1). Ponieważ w r. 1928 mieliśmy sposobność opracowania pyłu opadłego w Krakowie w kwietniu 1928 r., który rozpoznaliśmy, jako wiatrem uniesioną glebę z pasa granicznego czarnoziemu i ziemi kasztanowej, pochodzącą z odległości tego samego rzędu, co pył obecnie nadesłany (mniejwięcej 750 do przeszło 1000 km), więc porównanie obu tych pyłów było dla nas rzeczą interesującą. Analizą chemiczną pyłu i oznaczeniem procentów występowania ziarn różnej wielkości oraz konstrukcją diagramu (fig. 1) zajął się p. M. Jurek, część optyczna i redakcja przypadła drugiemu autorowi. Minerały ciężkie wydzieliliśmy zapomocą sposobu, opracowanego przez S. Kreutza 2) przy sposobności badania pyłu z r. 1928, nadającego się do rozdzielania bardzo małych okruchów. Pył przedstawia się jako biało-szarawy proszek bardzo drobnoziarnisty i okazał się bardzo czystym materjałem, złożonym z materjałów wulkanicznych.
1) Materjał ten zawdzięczamy uprzejmości p. Waszkiewiczówny.
2) Rocz. Polsk. Tow. Geol. 1928 r., str. 317.

Full Text:

PDF