Problematyka naukowa i przebieg XXX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Dusznikach-Zdroju (Ziemia Kłodzka)

Józef Oberc

Abstract


The XXX Annual meeting of the Polish Geological Society held at Duszniki Zdrój from 19th to 21st May 1957

Full Text:

PDF | Supplementary files