Pochodzenie budowy pasowej i wtórnych zbliźniaczeń na przykładzie plagioklazów skał magmowych Mrzygłodu

Tadeusz Wieser

Abstract


The origin of zoning and secondary twinnings on example of plagioclases from magmatic rocks of Mrzygłód

W toku obserwacji mikroskopowych nad dajkowymi skałami magmowymi Mrzygłodu koło Zawiercia napotkano szereg interesujących przykładów zbliźniaczeń i budowy pasowej w plagioklazach porfirów dacytowych i diabazów. Głównym celem opracowania jest wyjaśnienie genezy budowy pasowej i zbliźniaczeń w tego rodzaju skałach; m. i. obok bliźniaków pierwotnych i wtórnych (inwersyjnych) stwierdzono obecność zbliźniaczeń powstałych w deuterycznym okresie krystalizacji.

During microscopical examinations of dyke magma rocks from Mrzygłód near Zawiercie many interesting examples of twinnings and zoning of plagioclases of dacite porphyries and diabases have been found. The aim of this paper is to solve the genesis of zoning and twinnings in rocks of such kind; among others, besides primary and secondary (inversional) twins, the presence of twins developed in the deuteric period of crystallization has been observed.

Full Text:

PDF