Inoceramy górnokredowe Bachowie

Feliks Mitura

Abstract


Inocérames du Crétace supérieur de Bachowice

Autor oznaczył 8 gatunków inoceramów z egzotyków zlepieńców i wapieni górhokredowych z Bachowie. Inoeeramy te wskazują na wiek turonu i koniaku. Zespół faktów przemawia za tym, że morze bachowickie nie miało połączenia z morzem niecki nidziańskiej wprost przez wyżynę krakowską. Natomiast mogło istnieć takie połączenie dalej na wschód lub zachód od omawianego rejonu, na co by wskazywała fauna senońska niecki nidziańskiej.

L’auteur a analyse 8 especes d’Inocerames provenant des roches exotiques de Bachowice representees par des conglomerats et des calcaires d’age du Turonien et du Coniaciein. L'ensemble de faits semble temoigner en faveur de la supposition que la mer de Bachowice n’avait pas de communication directe, par le plateau de Cracovie, avec la mer du bassin de Nida. Par contre, une telle communication pouvait avoir lieu plus loin a l’E ou au W de la region en question, comme l’indiquerait la faune senonienne du bassin de Nida.

Full Text:

PDF