O wieku margli kredowych z Puszczy Bukowej pod Szczecinem

Stefan Alexandrowicz

Abstract


L’age des marnes cretacees de Puszcza Bukowa prés de Szczecin

Autor podaje charakterystykę mikrofauny znalezionej w marglach odsłoniętych w starym kamieniołomie w Puszczy Bukowej (Finkenwalde) pod Szczecinem. Na podstawie występującego tu zespołu otwomic wiek tych margli określany został jako dolny mastrycht.

L'auteur presente une caracteristique de la microfaune, trouvee dans l’affleurement des mames dans une vieille carriere a Puszcza Bukowa (Finkenwalde) pres de Szczecin. L’age de ces marnes fut defini comme Mastrichtien inferieur en tenant compte du groupe de Foraminiferes qui y parait.

Full Text:

PDF