Glony wapienne eocenu Tatr

Jerzy Małecki

Abstract


The calcareous algae of the Tatra Eocene

Autor na podstawie licznych (300) szlifów opracował 10 gatunków glonów z rodziny Carallinaceae, występujących w wapieniach numulitowych Tatr wieku najwyższego środkowego i najniższego górnego eocenu.

The Author basing on 300 thin plates of nummulitic limestone (the Uppermost p a rt of the Middle Eocene and the Lower part of the Upper Eocene) from the Tatra Mts. described 10 species of calcareous algae (Corallinaceae).

Full Text:

PDF