Małżoraczki sarmatu dolnego w Dwikozach koło Sandomierza

Jan Choczewski

Abstract


Ostracoda of Lower Sarmat at Dwikozy near Sandomierz

Autor opisuje fauną małżoraczków sarmatu dolnego należącą do podrzędu Podocopa z miejscowości Dwikozy. Większość, 27 gatunków, należy do rodziny Cypiidae. Stwierdzono przemieszanie północnej, na wpół słodkowodnej fauny małżoraczków z fauną morską, południową rejonu śródziemnomorskiego.

The author describes the Ostracodan fauna of the Lower Sarmatian belonging to sub-order Podocopa from the locality of Dwikozy. The majority, th at is 27 specimens, belongs to the family Cytheridae and 2 forms to the family Cypridae. The author has found intermixing of the northern, semi-freshwater fauna with southern, Mediterranean one.

Full Text:

PDF