Pięcioboczna konularia w dolnym karbonie Gór Świętokrzyskich

Stanisław Kwiatkowski

Abstract


Conulaire pentagonale du carbonifere inférieur du Massif de la Ste Croix

W wapieniu węglowym wizeńskim w Gałęzicach pod Chęcinami znaleziono konularię. W literaturze polskiej występowania konularii dotychczas nie notowano. Znaleziony okaz, wyróżniający się pięcioramienną symetrią, został określony jak o nowy gatunek Conularia pentagonala.

Dans le calcaire carbonifere de Gałęzice pres de Chęciny on a trouve une conulaire. Jusqu’a present on n ’a pas note dans la litterature polonaise l’existence des conulaires en Pologne. L’exemplaire trouve qui se distingue parsa oenta radia le symetrie est classe comme une espece nouvelle: Conularia pentagonala.

Full Text:

PDF