Diorytowe głazy morenowe z Doliny Kościeliskiej w Tatrach

Julian Tokarski

Abstract


Diorite moraine boulders from Kościeliska Valley in the Tatra Mountains

Pierwszy okaz diorytu z Doliny Kościeliskiej. — Wygląd megaskopowy. — Badania mikroskopowe. — Opis składników (biotyt, hornblenda, skalenie, kwarzec). — Struktura. — Analiza proszkowa. — Analiza chemiczna. — Porównanie z innymi analizami. — Okaz diorytu pegmatytowego. — Opis megaskopowy i mikroskopowy. — Analiza planimetryczna. — Analiza proszkowa. — Opis żył pegmatytowych. — Ich skład mineralny. — Struktura. — Stosunek morfologiczny składników na kontakcie z diorytem. — Żyły pegmatytowe nie są pomagmowe, lecz wodnego pochodzenia (hydrotermalne).

Full Text:

PDF