Saccamminoides, nowa otwornica z eocenu Karpat fliszowych

Stanisław Geroch

Abstract


Saccomminoides n. Gen. (Foraminifera) from the Eocene in the Flysch Carpathians

W notatce tej autor opisuje nowy rodzaj otwornic aglutynujących z rodziny Saccamminidae oraz podaje zespół otwornic towarzyszących. Mikrofauna ta pochodzi z warstw fliszowych określonych na podstawie numulitów jak o dolny eocen.

The author describes a new genus of agglutinated foraminifera from th e family Saccamminidae; he also gives a list of the accompanying foraminifera. The microfauna is derived from Flysch strata determined, on th e basis of the n ummulites, as belonging to the Lower Eocene.

Full Text:

PDF