Uwarstwienie frakcjonalne i laminowane we fliszu karpackim

Marian Książkiewicz

Abstract


Graded and laminated bedding in the Carphatian Flysch

Omówione są dominujące typy warstwowania fraikcjonalnego i laminowanego we fliszu wraz z ich kombinacją czyli warstwowaniem złożonym. Stosunek hieroglifów do warstwowania i rozmycia w spągu ławic fliszowych są również opisane, jak też skład granulometryczny, wysortowanie, obróbka mechaniczna i orientacja składników ławic klastycznych. Poddany jest dyskusji mechanizm depozycji ławic piaszczystych i warunki batymetryczne tworzenia się fliszu.

Several types of graded and laminated beds, and their combination in composite bedding occurring in the Carpathian Flysch are described. The role and origin of hieroglyphs with respect to bedding is considered as well, as sorting, abrasion and orientation of components of graded and la:minated beds. The mechanism and depth of deposition are discussed.

Full Text:

PDF