Charakterystyka dwóch asfaltytów przy pomocy analizy termicznej różnicowej

Antoni Gaweł

Abstract


Thermal differential analysis of two asphaltites

Dwa asfaltyty różnowiekowe (mioceński i oligoceński) zostały poddane analizie chemicznej, ekstrakcji benzenem i benzyną lekką, oraz różnicowej analizie termicznej. Z załamań na krzywej analizy termicznej wyprowadzono istnienie sześciu składników w asfaltycie mioceńskim. W asfaltycie natomiast oligoceńskim z fliszu karpackiego wykazano przy pomocy analizy termicznej istnienie w przeważającej ilości składnika nierozpuszczalnego w benzenie i benzynie obok małych ilości dwóch innych, rozpuszczalnych składników. Rozdział badanych termicznie asfaltytów na sześć wzgl. trzy składniki potwierdziła również jakościowa analiza chromatograficzna. Dla porównania wykonano analizę termiczną haczetynu z Bonarki.

Full Text:

PDF