Badania krajowych skał ilastych przy pomocy analizy termicznej

Jan J. Głogoczowski

Abstract


Investigations of Polish Clayey rocks by means of differential thermal analysis

Metodę różnicowej analizy termicznej zastosowano dla poznania składu mineralnego krajowych skał ilastych. Opisany przez autora układ pomiarowy różni się nieco od dotychczas stosowanych. Uzyskane krzywe termiczne różnicowe posiadają kształt analogiczny do krzywych opisanych w literaturze. Przeprowadzono badania iłów mioceńskich rejonu Wieliczki, skał ilastych z warstw krośnieńskich oraz istebniańskich. Poza tym zbadano skład glinki grójeckiej oraz jednej próbki iłów poznańskich. Wyniki przedstawione w tabeli wykazują duże zróżnicowanie minerałów ilastych w skałach różnego wieku geologicznego.

Thermal differential curves for Miocene clays, Eocene and Upper Cretaceous shales of the Carpathian flysch are presented and the results in relation to the geological age are discussed.

Full Text:

PDF