Pegmatyt turmalinowy z zachodnich Prakarpat

Tadeusz Tyniec

Abstract


Tourmaline pegmatite from the Western Pre-Carpathians

Została wykonana analiza chemiczna turmalinu ze skał prakarpackich, występujących we fliszu. Przeprowadzono porównanie jej z analizami turmalinów tatrzańskich i wykazano, że w zależności od wyższej temperatury krystalizacji wzrasta w turmalinie ilość MnO oraz zwiększa się udział glinki zastępującej SiC>2, względnie MgO w budowie cząsteczki i w ustroju wewnętrznym.

A tourmaline from exotic rocks of the Carpathian flysch has been analysed. It has been found that in relation to high temperature the amount of MnO and AI2O3 replacing Si02 or MgO in tourmaline increases.

Full Text:

PDF