Skały magmowe Bachowic

Tadeusz Wieser

Abstract


The igneous rocks of Bachowice

Głazy skał magmowych, pochodzące z odkrywek w Lesie Bachowskim (półn. część ark. Wadowice) poddane zostały opracowaniu petrograficznemu i częściowo rozbiorowi chemicznemu. Skonstatowano obecność: górnokredowych skał tufowych o chemiźmie głównie dacytowym; spilitów tworzących synchroniczne wylewy podmorskie; pewnej odmiany bazaltu, jak również skał głębinowych z szeregu granodioryt-dioryt. Wymienione skały występują wśród pstrych łupków ilastych i zielonawych margli łupkowych wieku dan-paleocen. W ich towarzystwie spotykane są ponadto skały osadowe, gł. wapienne, mezozoicznego wieku, o dość pełnym wykształceniu stratygraficznym.

Among the exotic blocks of Bachowice (Subsilesian series) in the Wadowice district, dacitic tuffs and tuffites, and spilites of Upper Cretaceous age, a basalt and a few, granodioritic and dioritic rocks have been analysed and described.

Full Text:

PDF