Charakterystyka limonitów krajowych przy pomocy analizy termicznej różnicowej

Jan J. Głogoczowski

Abstract


Thermal differential analysis of Polish limonites

Opracowano nowy uproszczony sposób wykonywania analiz termicznych różnicowych. Do pomiarów doświadczalnych użyto gipsu, melanterytu oraz kilkunastu limonitów krajowych. Stwierdzono całkowitą przydatność tej uproszczonej metody dla analizy minerałów posiadających charakterystyczne zmiany termiczne w niskich temperaturach. Krzywe termiczne różnicowe limonitów, uzyskane przez autora metodą uproszczoną, odbiegają od kształtu krzywych opublikowanych ostatnio przez Kulpa i Tritesa, a zbliżają się do wyników uzyskanych w pracach dawniejszych. Różnica pomiędzy głównymi efektami endotermicznymi wynosi około 100°. Oprócz analiz termicznych różnicowych wykonano i przedstawiono wyniki analizy przez oznaczenie strat wagowych (dehydratacja).

The measurements are conducted with help of a simple device based on a steel block with two holes. One hole is filled with the examined substance, the other — with a substance thermally indifferent. Two thermometers with range 0—520° are placed in both substances with mercury reservoir inside each substance. The steel block with substance and thermometers is heated continously in electric stove. The temperature indicated by each thermometer is noted from time to time and the difference calculated. The received values are plotted and differential curve is obtained. Some limonites of Czerna and Starachowice have been examined in this way. The results differ substantially from results published recently by Z. Кulp and A. F. Trites. A difference can be seen in the position of the principal bent of the differential curve as compared with the endothermal curve of goethite. Nearly all examined limonites show the thermal change (deviation on on the thermal curve) within the range 260—300°, except two cases where the range is somewhat different (230—280°). The difference with the results of Kulp and Trites amounts to ca. 120°. They have given as typical for goethite endothermal change near 395°. The present author has found on some thermal curves small thermal anomalies near that temperature, but magnitude lies within the possible error of the method. The obtained results are in agreement with the results of older experiments (О. Mügge, F. Haber , G. F. Hüttig, H. Garside, Kurnakow and Rode). The source of differences can be detected with help of roentgenographic analysis.

Full Text:

PDF