Przyczynek do poznania tufogenicznych skał karbonu Górnego Śląska

Jan Kuhl

Abstract


Tuffogenic rocks in the Carboniferous of Upper Silesia

Autor opracował występowanie skał przeobrażonych karbonu z Knurowa. Wśród skał przeobrażonych wyróżnił autor białe iły montmorylonitowolewerierytowo- haloizytowe, następnie przeobrażone czerwone tufity montmorylonitowo- limonitowo-chlorytowe, oraz przeobrażoną w montmorylonit lawę diabazową. Przeobrażenia nastąpiły na skutek procesu zeolityzacji.

Altered products of zeolization occuring in the Upper Carboniferous of Upper Silesia have been described.

Full Text:

PDF