Z petrografii eocenu Tatr (Kamieniołom „Pod Capkami”)

Julian Tokarski, Andrzej Oberc

Abstract


Contribution to the petrography of the Eocene of the Tatra Mountains („pod Capkami” Quarry)

Skały eoceńskie kamieniołomu „PodCapkami“ zostały zbadane pod względem petrograficznym i chemicznym.

Full Text:

PDF