Ofiolit z Osielca

Tadeusz Wieser

Abstract


The ophiolite from Osielec

W środkowym eocenie magurskim występują bloki egzotyczne skały ofiolitowej, złożonej z albitu, amfibolu, epidotu i chlorytu o budowie prazynitowej. Zbliżają się one składem i strukturą do dolno-kredowych ofiolitów alpejskich lub późno-paleozoicznych ofiolitów słowackich.

The rock found in the Middle Eocene represents a variety of the ophiolite approaching hornblende prasinites of the Swiss Alps.

Full Text:

PDF