Uwagi o niektórych przedstawicielach fauny borealnej w jurze krakowsko-częstochowskiej

Jerzy Znosko

Abstract


Remarques sur certains representants de la faune boreale dans le Jurassique de Cracovie-Częstochowa

Autor podaje kilka nowych obserwacji o formach borealnych w ju rze krakowsko-częstochowskiej. Obserwacje te dotyczą Cardioceras ovale Qu., Aucella bronni Rouill., Aucella broimi var. lata Trautsch. Aucelle znalezione zostały w górnej części poziomu Peltoceras transversarium i w dolnej części poziomu Peltoceras bimammatum. Autor sądzi, że występowanie aucel w tych poziomach dowodzi słuszności hipotezy Pompeckiego, który twierdził, iż były one przenoszone prądami morskimi z rosyjskiego morza jurajskiego do mórz Europy Środkowej i Zachodniej.

Des formes boreales (Cardioceras ovale, Aucella bronni et Aucella bronni var. lata) ont ete decouvertes aux niveaux Pelt. transversarium et bimammatum du Jurassique de la zone Cracovie-Czfstochowa.

Full Text:

PDF