Author Details

Drwięga, Zygmunt

 • Vol 21, No 1 (1973) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Niektóre problemy poszukiwań ropy i gazu w kambrze środkowym syneklizy perybałtyckiej (cz. l)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 21, No 2 (1973) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Niektóre probIemy poszukiwań ropy i gazu w kambrze środkowym syneklizy perybałtyckiej (cz. II)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 21, No 3 (1973) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zagadnienie stosowania profilowania termicznego do określania wysokości wytłoczenia cementu poza rury okładzinowe z uwzględnieniem profilowania akustycznego
  Abstract  PDF (Polish)