Author Details

Pécskay, Zoltán

 • Vol 52, No 1 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe dane o wieku skał cieszynitowych (Karpaty zewnętrzne, jednostka śląska) — rezultaty datowań metodą K–Ar
  Abstract  PDF
 • Vol 51, No 10 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Późnotrzeciorzędowe bazalty w strefie uskoku Dien Bien Phu w NW Wietnamie: implikacje tektoniczne wynikające z badań petrologicznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 45, No 10/2 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Correlation and dating of the Miocene ignimbritic volcanics in the Bukk foreland, Hungary: complex evaluation of paleomagnetic and K/Ar isotope data
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 45, No 10/2 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rates of migration of volcanic activity and magma out put along the Calimani-Gurghiu-Harghita volcanic range, East Carpathians, Romania
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 45, No 10/2 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Miocene ignimbritic volcanism in the Bukk Foreland, Pannonian basin, Hungary: general volcanological features
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 10 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Budowa geologiczna oraz mechanizm późnokredowo-paleoceńskiego wypiętrzania wyniesienia śląskiego (zachodnie Karpaty zewnętrzne)
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 2 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe dane o wieku i petrologii kenozoicznych bazaltoidów dolnośląskich
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 4 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Procesy zubożenia i wzbogacenia w płaszczu litosferycznym polskiej części kratonu wschodnioeuropejskiego
  Abstract  PDF