Author Details

Wojtkowiak, Zofia

  • Vol 46, No 2 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Geochemiczne przesłanki ciągłości złoża gazu i ropy naftowej w rejonie Barnówko-Lubiszyn wynikające ze składu węglowodorów ciekłych w dolomicie głównym
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 45, No 6 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    O największym złożu ropy naftowej w Polsce Barnówko-Mostno-Buszewo (BMB)
    Abstract  PDF (Polish)